Doktorat z zakresu psychologii społecznej

posted in: Other, Upcoming | 0

Uwaga studenci 4-5 roku zainteresowani doktoratem z zakresu psychologii społecznej!

O sukcesie w naborze na studia doktoranckie decyduje przygotowanie i jakość projektu badawczego. Dobry projekt może także umożliwić dofinansowanie pracy w ramach studiów doktoranckich (wyższe stypendium, zapewnione wizyty studyjne, kursy w najlepszych ośrodkach za granicą). Z kolei o sukcesie w pracy naukowej na studiach doktoranckich, obok znajomości metodologii, decyduje ciekawość świata i motywacja.

Pracę nad projektem, poznawanie zasad pracy naukowej, przygotowanie do studiów doktoranckich – trzeba zacząć już teraz. Dlatego wszystkie osoby, które poważnie myślą o rozpoczęciu studiów doktoranckich w roku 2022/2023 proszę o kontakt mailowy (malgorzata.kossowska@uj.edu.pl).

Zapraszam osoby zainteresowane następującą tematyką:

  1. szeroko pojętą polaryzacją społeczną i polityczną oraz sposobami jej przezwyciężania
  2. odpornością na wiedzę i niezmiennością poglądów społeczno – politycznych
  3. radykalizmem i ekstremizmem u osób młodych, w kontekście powszechnego korzystania z mediów społecznościowych
  4. otwartością poznawczą, zaufaniem, solidarnością, prospołecznością

To nie jest oferta pracy w projekcie (choć dla zainteresowanych są i takie możliwości). To jest oferta pracy nad projektem, który zapewni dostanie się na studia doktoranckie.

Obowiązuje procedura konkursowa – wolne 1-2 miejsca. Krótki list motywacyjny + CV należy wysłać do 31 marca 2022.

Prof. Małgorzata Kossowska

(+ zespół CSCS http://cscs.edu.pl)