AgaSprofilowe

I’m a researcher. My main research interests are focused on epistemic motivation and its impact on social judgment, especially attribution process.

agnieszka.strojny@uj.edu.pl

Projects

Current projects

Perceived efficacy at fulfilling the need for cognitive closure as part of the epistemic process. PRELUDIUM Grant awarded to Paweł Strojny from the National Centre for Science.

Publications

Publications in English

  1. Strojny, P., Strojny, A., Kossowska, M. (in press). When the need for closure promotes complex cognition. Roczniki Psychologiczne.
  2. Sankaran, S., Grzymala-Moszczynska, J., Strojny, A., Strojny, P. & Kossowska, M. (2017). Rising up to the ‘challenge’? The role of need for closure and situational appraisals in creative performance. Personality and Individual Differences, 106C, 136-145. doi: 10.1016/j.paid.2016.10.045. Full text available here.
  3. Strojny, P., Kossowska, M., & Strojny, A. (2016). Search for Expectancy-inconsistent Information Reduces Uncertainty Better: The Role of Cognitive Capacity. Frontiers in Psychology, 6 (00395). doi: 10.3389/fpsyg.2016.00395. Full text available here.

Publications in Polish

  1. Strojny, P., Strojny, A., Stawowiak, P. (in press). Interaktywna reklama społeczna jako narzędzie kształtowania postaw. Rozdział w recenzowanej monografii „Edukacja w cyberprzestrzeni – wyzwania i problemy badawcze”.
  2. Strojny, A., Strojny, P. (in press). Czy można skutecznie uśmiechnąć się w Internecie? Korzyści płynące z używania emotikonów. Rozdział w recenzowanej monografii „Współczesne społeczeństwo w wirtualnej rzeczywistości – wielość szans i dylematów”.
  3. Strojny, P., Strojny, A. (2014). Kwestionariusz immersji – polska adaptacja i empiryczna weryfikacja narzędzia. Homo Ludens, 1, (6), 171-186.
  4. Śpiewak, S., Strojny, P., Strojny, A. (2011). Wirtualne zaufanie: wpływ komunikacji zapośredniczonej przez komputer na podejmowanie decyzji o współpracy w sytuacji dylematu społecznego. Czasopismo Psychologiczne, 17, 75-83.