Raport przedstawia podsumowanie najważniejszych wyników badania przeprowadzonego w grupie ponad 1500 osób, które określiły się jako zwolennicy Komitetu Obrony Demokracji. Badanie zostało zrealizowane online w dniach 14-17 stycznia 2016 roku. Celem badania było określenie, jak osoby badane postrzegają cele i wartości, które utożsamiają z KOD-em oraz jakie działania na rzecz KOD-u popierają. Badanie przygotowały dr Katarzyna Jaśko i mgr Joanna Grzymała-Moszczyńska.

Raport dostępny jest pod >>TYM LINKIEM<<.